Landpraksis

Vi har udekørende praksis til kirurgisk og medicinsk behandling af får, geder og kvæg.​

Antiparasitære lægemidler til dyr

For at dyrlægen må udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler, herunder også ormemidler til heste, skal dyrlægen have stillet en diagnose, hvilket indebærer en gødningsprøve, som undersøges på vores laboratorium eller eksternt  laboratorium.

Hvad skal der til, for at dyrlægen må ordinere antiparasitære lægemidler?
Det er et spørgsmål, som tit bliver stillet til Fødevarestyrelsen.

Diagnosekrav ved ordinering af antiparasitære lægemidler Helt grundlæggende skal dyrlægen have stillet en diagnose for at udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler – herunder også antiparasitære lægemidler. Som regel stiller dyrlægen en diagnose efter en klinisk undersøgelse af det pågældende dyr. Den kliniske undersøgelse kan suppleres med en laboratorieundersøgelse af fx en gødningsprøve, når dyrlægen anser det for relevant. Laboratorieundersøgelsen skal foretages af den praktiserende dyrlæge eller af et godkendt laboratorium.

Hvornår har dyrlægen et tilstrækkeligt kendskab til dyreejeren og dyreholdet?
I visse tilfælde kan det være tilstrækkeligt at stille diagnosen på baggrund af en laboratorieundersøgelse af materiale fra det syge dyr eller efter gennemgang af sygdommens symptomer og forløb med dyreejeren. Dyrlægen må kun stille en diagnose uden forudgående klinisk undersøgelse, hvis dyrlægen har tilstrækkeligt kendskab til dyreejeren og til dyreholdet (helbredstilstand, opstaldingsforhold m.v.) til, at det er fagligt forsvarligt.

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at

  • "tilstrækkeligt kendskab" til dyreholdet og til ejeren forudsætter, at dyrlægen jævnligt tilser dyret/dyrene
  • "tilstrækkeligt kendskab" ikke kan opnås alene på baggrund af laboratorieundersøgelser og skriftlige oplysninger fra dyreejeren
  • materiale til laboratorieundersøgelse som udgangspunkt bør udtages af dyrlægen
  • indsende materiale til laboratorieundersøgelse til eksternt, godkendt laboratorium bør foretages af dyrlægen.
Døgnvagt tlf. 65 99 12 11 Dyr kan blive syge eller komme til skade på alle tider af døgnet året rundt.

Derfor har vi valgt altid at stå til rådighed for akut syge og tilskadekomne dyr. Vores seks faste dyrlæger varetager denne vagtdækning på hverdage fra 17.00-07.00, samt weekender og helligdage. 

Recepter samt tidsbestilling henstilles til vores øvrige åbningstider. 

Ved en vagtkonsultation tillægges vagtgebyr, og der afregnes efter endt behandling.