Reproduktion hos Årslev Dyreklinik


Vi hjælper med at fastsætte det optimale parring/inseminerings tidpunkt

Tæven har i forbindelse med sin løbetid en længere periode med tiltrækning fra hanhunde. Tævens frugtbare periode er dog relativt kort, og det er i forbindelse med inseminering og ønske om drægtighed derfor ofte en fordel at vide, hvornår denne periode finder sted. Et præcist tidspunkt til succesfuld befrugtning af tæven er svært, da der er flere variabler i spil, herunder tævens nedarvede fertilitet og hanhundens sæd, der kan være af blandet kvalitet. Relevante redskaber til forsøg på bestemmelse af den frugtbare periode er bl.a. vaginalsvab og måling af progesteronniveauet vha. en blodprøve.

Vaginalsvab er gode til at angive, hvornår hunden nærmer sig ægløsning, men et mere præcist tidspunkt for ægløsning findes bedst ved at måle tævens progesteronniveau.

Progesteron er et hormon, der produceres fra ægget i æggestokken. Progesteronniveauet stiger langsomt i perioden op til ægløsning, for så at stige kraftigt omkring tidspunktet for ægløsning. Ved en eller flere målinger af progesteron hos tæven i løbetid, kan tidspunktet for ægløsning fastlægges med en relativ god sikkerhed, afhængig af, hvilken test der anvendes.

Den hyppigst anvendte test er et test-kit, der vha. en blodprøve kan angive et interval for hundens progesteronniveau. Da der er tale om et interval snarere end et nøjagtig tal, giver denne test en vis grad af usikkerhed i forhold til angivelsen af tidspunktet for ægløsning.

Ønskes usikkerheden nedsat, kan det præcise progesteronniveau måles i blodet på en maskine.

Denne maskine er en del af vores laboratorie, og vi kan hermed fastsætte det optimale parrings/inseminerings tidpunkt.​Progesteronresultatet foreligger indenfor ca. 30 min. - 2 timer. Nedenfor vises den skala, vi benytter, når vi rådgiver om det perfekte parringstidspunkt.

Progesteron værdier:
< 1 ng/ml. mindst 4 dage til ægløsning.
3-4 ng/ml. 1-2 dage til ægløsning.
5-7 ng/ml. ægløsning - parring/inseminering 2+3 dage senere.
8-11 ng/ml. parring/inseminering 1+2 dage senere.
11-19 ng/ml. parring/inseminering samme dag.
> 19 ng/ml. parring/inseminering samme dag.

Vi er desuden erfarne indenfor inseminering og foretager vaginal inseminering, såvel som intrauterin inseminering.Døgnvagt tlf. 65 99 12 11 Dyr kan blive syge eller komme til skade på alle tider af døgnet året rundt.

Derfor har vi valgt altid at stå til rådighed for akut syge og tilskadekomne dyr. Vores seks faste dyrlæger varetager denne vagtdækning på hverdage fra 17.00-07.00, samt weekender og helligdage. 

Recepter samt tidsbestilling henstilles til vores øvrige åbningstider. 

Ved en vagtkonsultation tillægges vagtgebyr, og der afregnes efter endt behandling.